MEÐUNARODNA NEDELJA PEVANJA: CANTAT NOVI SAD, popodnevne radionice u H. Park i Sinagogi

22. avgust 2011., foto: Aleksandar Dunkic
cantat_2301 cantat_2302 cantat_2303 cantat_2304 cantat_2305
cantat_2301.jpg cantat_2302.jpg cantat_2303.jpg cantat_2304.jpg cantat_2305.jpg
cantat_2306 cantat_2307 cantat_2308 cantat_2309 cantat_2310
cantat_2306.jpg cantat_2307.jpg cantat_2308.jpg cantat_2309.jpg cantat_2310.jpg
cantat_2311 cantat_2312 cantat_2313 cantat_2314 cantat_2315
cantat_2311.jpg cantat_2312.jpg cantat_2313.jpg cantat_2314.jpg cantat_2315.jpg