MEÐUNARODNA NEDELJA PEVANJA: CANTAT NOVI SAD, prepodnevna radionica i vecernji koncerti u Porti i Sinagogi

23. avgust 2011., foto: Aleksandar Dunkic
cantat_3001 cantat_3002 cantat_3003 cantat_3004 cantat_3005
cantat_3001.jpg cantat_3002.jpg cantat_3003.jpg cantat_3004.jpg cantat_3005.jpg
cantat_3006 cantat_3007 cantat_3008 cantat_3009 cantat_3010
cantat_3006.jpg cantat_3007.jpg cantat_3008.jpg cantat_3009.jpg cantat_3010.jpg
cantat_3011 cantat_3012 cantat_3013 cantat_3014 cantat_3015
cantat_3011.jpg cantat_3012.jpg cantat_3013.jpg cantat_3014.jpg cantat_3015.jpg
cantat_3016 cantat_3017 cantat_3018 cantat_3019 cantat_3020
cantat_3016.jpg cantat_3017.jpg cantat_3018.jpg cantat_3019.jpg cantat_3020.jpg
cantat_3021 cantat_3022 cantat_3023 cantat_3024
cantat_3021.jpg cantat_3022.jpg cantat_3023.jpg cantat_3024.jpg