Parni Valjak, konferencija za štampu

13. februar 2012., H. Šumarice, Kragujevac, foto: Aleksandar Dunkic
pv_01 pv_02 pv_03 pv_04 pv_05
pv_01.jpg pv_02.jpg pv_03.jpg pv_04.jpg pv_05.jpg
pv_06 pv_07 pv_08 pv_09 pv_10
pv_06.jpg pv_07.jpg pv_08.jpg pv_09.jpg pv_10.jpg
pv_11 pv_12 pv_13 pv_14 pv_15
pv_11.jpg pv_12.jpg pv_13.jpg pv_14.jpg pv_15.jpg
pv_16 pv_17 pv_18 pv_19 pv_20
pv_16.jpg pv_17.jpg pv_18.jpg pv_19.jpg pv_20.jpg
pv_21 pv_22 pv_23 pv_24 pv_25
pv_21.jpg pv_22.jpg pv_23.jpg pv_24.jpg pv_25.jpg
pv_26 pv_27 pv_28
pv_26.jpg pv_27.jpg pv_28.jpg